Uroczystość nadania imienia

 

         21 października 2011  r. odbyła się w naszej szkole uroczystość nadania szkole imienia POLSKICH NOBLISTÓW oraz przekazanie sztandaru.  W pierwszej części odbyła się Msza św. celebrowana przez proboszcza parafii św. Magdaleny w Mokowie, podczas której został poświęcony sztandar szkoły. W uroczystości szkolnej wzięli udział dostojni goście: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pani Anna Łukaszewska, Dyrektor Delegatury Włocławskiej Kuratorium w Bydgoszczy Pani Małgorzata Ćwikowska, Wicestarosta Powiatu Lipnowskiego Pan Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Powiatu Lipnowskiego Pan Dariusz Kłobukowski, radni  Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z Przewodniczącym Panem Henrykiem Domeradzkim, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pan Ryszard Bartoszewski, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą Pan Grzegorz Mazurek, sponsorzy i darczyńcy, dyrektorzy szkół i przedszkola samorządowego, poczty sztandarowe szkół, nauczyciele, rodzice oraz przyjaciele i sympatycy szkoły.