Sztandar szkoły

„Sztandary już od dawana otoczone były należnym im szacunkiem       i miłością, dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę.

Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko ”

 

Tymi słowami Dyrekcja, Nauczyciele i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Chalinie zwróciła się do instytucji, firm i osób prywatnych o dofinansowanie zakupu sztandaru szkoły.

Na prośbę pomocy pozytywnie odpowiedzieli prawie wszyscy, których o pomoc prosiliśmy.

 

Serdeczne podziękowania kierujemy do :

 

1.              Starosty lipnowskiego Pana Krzysztofa Baranowskiego

2.              Przewodniczącego Rady Powiatu lipnowskiego Pana Dariusza Kłobukowskiego

3.              Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pana Ryszarda Dobieszewskiego

4.              Wiceburmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pana Ryszarda Bartoszewskiego

5.              przewodniczącego Rady Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pana Henryka Domeradzkiego

6.              Radnej Rady Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pani Ewy Tomczyk

7.              Radnego Rady Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pana Mirosława Mierzejewskiego

8.              Radnego Rady Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pana Pawła Bielickiego

9.              Państwa Karoliny i Tomasza Czachorowskich

10.           Państwa Huberta i Katarzyny Przybyszewskich Videostudio Sierpc

11.           Agro Lider Pol Tłuchowo Pana Janusza Jankowskiego

12.           Pana Andrzeja Wyszyńskiego

13.           Dob-gaz Chalin Panowie Krzysztof  Białoskórski, Zbigniew  Błaszkiewicz                      

14.           Państwa Marii i Stanisława Majewskich

15.           Pana Bronisława Kasak z firmy Elektromechanika Dźwigowa

16.           Państwa Mirosławy i Makarego Ławskich

17.           Państwa Jolanty i Andrzeja Tucholskich

18.           Państwa Beaty i Pawła Brudnickich

19.           Państwa Jolanty i Kazimierza Budnickich

20.           Biura Usług BHP i PPoż Pana Ryszarda Chudzińskiego

21.           Euro Trans Bud Tłuchowo Pana Karola Jankowskiego

22.           Office Jet Pana Pawła Zwierzchlewskiego

23.           Panów Ryszarda i Zdzisława Kurowskich – Piekarnia Tłuchochowo

24.           Spółdzielni Handlowo Produkcyjnej w Dobrzyniu nad Wisłą

25.           ZPHU Pani Marii Cymerman

26.           Biurapartner z Włocławka

27.           Pani Lilianny Kurowskiej

28.           Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Chalinie

29.           Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chalinie    

Za okazaną pomoc i dobre serce bardzo dziękujemy.

Państwa dar pozostanie we wdzięcznej pamięci całej społeczności szkolnej.


   
 • Skład Pocztu Sztandarowego

   

  Poczet Sztandarowy
  Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

  Opiekun Pocztu Sztandarowego: mgr Izabela Lewandowska

   

  Poczet Sztandarowy działa zgodnie z Ceremoniałem Szkolnym obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Chalinie od roku 2011. Głównym zadaniem Pocztu Sztandarowego jest towarzyszenie podniosłym uroczystościom szkolnym, takim jak:

   

  -         Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

  -         Ślubowanie klasy pierwszej

  -         Dzień Patrona – 21 października

  -         Dzień Edukacji Narodowej

  -         Święto Odzyskania Niepodległości

  -         Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  -         Rocznica zakończenia II wojny światowej – 8 Maja

  -         Uroczyste zakończenie roku szkolnego