Świetlica szkolna

 

Zajęcia świetlicowe są organizowane dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły i ze szkoły. W związku z tym czas pracy świetlicy określony jest tygodniowym planem lekcji oraz uzależniony jest od organizacji dowożenia uczniów. W roku szkolnym 2019/2020 świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku:

 

Przed lekcjami:

Poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 8:20

 

Po lekcjach:

Poniedziałek w godz. 13.00 – 16.00

Wtorek w godz. 12.00 – 16.00

Środa w godz. 12.00 – 16.00

Czwartek w godz. 13.00 – 16.00

Piątek w godz. 12.00 – 16.00

 

Główne założenia świetlicy szkolnej:

1. CZAS WOLNY - zagwarantowanie dzieciom zorganizowanej opieki oraz możliwości aktywnego i kulturalnego spędzenia czasu wolnego.

2.  SZCZYPTA INSPIRACJI - pogłębianie zainteresowań oraz rozwijanie pasji uczniów.

3. Z NAUKĄ ZA PAN BRAT - pomoc w odrabianiu prac domowych, utrwalanie wiadomości zdobytych na lekcjach.

4. Z KULTURĄ NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA - kształtowanie u uczniów nawyku kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz odpowiedniej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym).

 

Świetlica to miejsce gdzie dzieci mogą miło i pożytecznie spędzić czas wolny zarówno przed lekcjami, jak i po ich skończeniu. W czasie pobytu w świetlicy uczniowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach: dydaktycznych (pogadanki, rozmowy, gry i zabawy dydaktyczne, czytanie czasopism i książek dla dzieci, odrabianie zadań domowych), plastyczno-technicznych (kolorowanie, rysowanie, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie, orgiami), rekreacyjnych (dowolne zabawy z wykorzystaniem gier, gry i zabawy ruchowe przy muzyce, gry na boisku szkolnym i placu zabaw). Dzieci mają tu możliwość swobodnej zabawy, która nie tylko daje odprężenie, ale także sprzyja nawiązaniu relacji między sobą i zaspokaja potrzebę kontaktu towarzyskiego.