Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Zarząd:

1. Barbara Łękawska - przew.

2. Rafał Chyżyński - z-ca przew.

3. Anna Krzesiak - skarbnik

4. Anna Pączkowska - sekretarz