Potęgi

 

POTĘGI

 

an  =aaaa

 

a - podstawa potęgi

 

n - wykładnik potęgi

 

 Działania na potęgach
Jeżeli m, n
R i a, b R+ albo m, n Z i a, b R i a ≠ 0 i b ≠ 0, to:

 

 • mnożenie potęg o tej samej podstawie
  am · an = a m+n

 • dzielenie potęg o tej samej podstawie
  am : an = am-n

 • mnożenie potęg o tym samym wykładniku
  (a · b)m = am · bm

 • dzielenie potęg o tym samym wykładniku
  (a· b)m = am ·bm

 • potęga podniesiona do potęgi
  (am)n = am·n