Polscy Nobliści - skąd ten wybór?

Procedura nadania imienia szkole rozpoczęła się w roku 2010. Długo zastanawialiśmy się, na jakich podstawach oprzeć cały program szkoły i budować jej fundamenty. Rozważaliśmy kilka propozycji, ale wybór patrona szkoły był wspólną i przemyślaną decyzją uczniów, nauczycieli i rodziców. Spośród wielu kandydatur najmocniejszą pozycję zdobyli: "Polscy Nobliści". Dyrektor Zbigniew Kaźmierkiewicz wystąpił do Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej imienia Polskich Noblistów. Gdy 31 marca 2011 r. Rada Miejska przychyliła się do naszej propozycji, wśród społeczności uczniowskiej, rodziców i nauczycieli zapanowała radość.

Do tego niezwykłego wydarzenia przygotowywaliśmy się od dawna. W roku szkolnym poprzedzającym nadanie imienia trwała kilkumiesięczna praca wychowawcza nad przybliżeniem młodzieży sylwetek Patrona. Poznawaliśmy fakty z ich życia, twórczość, zgłębialiśmy ich dokonania. Trwały konkursy, wystawy, uczniowie przygotowali okolicznościowe gazetki. Jednocześnie rozpoczęliśmy starania o pozyskiwanie sponsorów, zdobywanie funduszy. Dzięki zaangażowaniu rodziców i hojności sponsorów mamy piękny sztandar oraz tablicę pamiątkową poświęconą Patronowi.