Kacper Witkowski laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii

W sobotę 2 marca 2019 r. odbył się we Włocławku ostatni, wojewódzki etap konkursu przedmiotowego z chemii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Kacper Witkowski, uczeń III klasy gimnazjum w Chalinie uzyskał co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia i tym samym otrzymał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii.

Laureatom konkursów, organizowanych i współorganizowanych dla uczniów gimnazjów, przysługują następujące uprawnienia:

  • celująca roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu
  • zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a tym samym uzyskanie z danego zakresu najwyższego wyniku
  • przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów określonych w sprawie rekrutacji do szkół, jeśli nie są wymagane szczególne. 

Serdecznie dziękujemy nauczycielkom chemii, przygotowującym ucznia do konkursu – Pani Joannie Kranc i Pani Halinie Przybytek, zaś Kacprowi życzymy dalszych sukcesów i rozwijania pasji! Gratulujemy!!!

 

 

 

1 kwietnia 2019 r. w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku odbyła się gala laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych w roku szkolnym 2018/2019. W bieżącym roku szkolnym w rejonie włocławskim uczniowie zdobyli  104 tytuły laureatów - 26 uczniów szkół podstawowych 78 uczniów klas gimnazjalnych. 

W gali laureatów 2018/2019 uczestniczyli Kacper Witkowski i Joanna Kranc.  Uczeń naszej szkoły Kacper Witkowski otrzymał od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego z chemii. Wszyscy nauczyciele otrzymali podziękowania za opieką merytoryczną i przygotowanie do konkursów.

W trakcie wystąpienia Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pogratulował uczniom i nauczycielom odniesionego sukcesu, a także przypomniał o przysługujących laureatom uprawnieniach.