Jednostki pól powierzchni

 

Jednostki pól powierzchni

 

 

 

 

 

1km2=100ha=10000a=1000000m2

 

1m2=100dm2=10000cm2=1000000mm2

 

1dm2=100cm2=10000mm2

 

1cm2=100mm2

 

1ha=100a=10000m2

 

1a=100m2