Inicjatywy uczniów

 

INICJATYWY UCZNIÓW

Szkoła na pewno jest ciekawsza, gdy realizowane są w niej inicjatywy uczniów.
Tak też jest u nas. Uczniowie czują się doceniani, bo ich inicjatywa nie została zbagatelizowana, czują się partnerami w kształtowaniu jakości i atmosfery swojej szkoły, utożsamiają się z nią.
Co nam pomaga w realizowaniu inicjatyw uczniowskich?

 prężny samorząd uczniowski,
 otwarci na współpracę, kreatywni uczniowie,
 nauczyciele z indywidualnym podejściem do ucznia,
 dobry klimat w szkole (otwartość, zaufanie, partnerstwo). 

Inicjatywy uczniów są promowane i systematycznie nagradzane.


Oto działania, wynikające z inicjatywy naszych uczniów:

I. Ochrona środowiska i pomoc zwierzętom:
a)  „Sprzątanie świata” -  każdego roku w naszej szkole uczniowie bardzo chętnie angażują się w akcję „Sprzątanie świata”. Nasi uczniowie z dużym zaangażowaniem sprzątają wyznaczony teren szkoły.

 

b)”Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” - od listopada do marca trwa akcja mówiąca o konieczności dożywiania zwierząt i ptaków w czasie zimy. Członkowie SU rozwieszają plakaty informujące o ociepleniu budy dla psa, przygarnięciu kota, zbudowaniu karmnika, zawieszeniu słoninki czy wysypaniu ziarna dla wróbli. Dzieci uczą się odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

II. Akcje charytatywne:
a) „Nakręć się i pomagaj innym” - pod tym hasłem uczniowie przynoszą nakrętki po napojach, mleku, artykułach chemicznych. Nakrętki są przekazywane dla chorej siedmioletniej Nikoli z Lipna z porażeniem mózgowym, która wymaga długotrwałej rehabilitacji. W listopadzie tego roku odwieźliśmy 300 kg nakrętek, Naszym uczniom nie trzeba już przypominać o trwającej 3 rok akcji zbierania nakrętek. Większość dzieci ma w nawyku odkręcanie korków z butelek i przynoszenie ich do szkoły.

 

b) „Góra grosza” - na przełomie listopada i grudnia każdego roku uczniowie biorą udział w akcji „Góra grosza” organizowanej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Ideą akcji jest pokazanie, że każdy nawet najmniejszy grosz może pomóc dzieciom z rodzinnych domów dziecka. Dzięki ofiarności uczniów i nauczycieli usypiemy bardzo dużą Górę grosza!


c) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – co roku przewodnicząca SU - wolontariuszka WOŚP z naszej szkoły zbiera pieniądze, by wspomóc konto fundacji Jurka Owsiaka. Przekazuje je do sztabu WOŚP w Dobrzyniu nad Wisłą. Podczas zbiórki pieniężnej w styczniu 2013r. wolontariusze z terenu naszej gminy zebrali kwotę 6.152,93. Dziękujemy serdecznie wolontariuszom i wszystkim ofiarodawcom. Sie ma!!!

 

d) Wspieranie Fundacji „Pomóż i Ty” oraz Wydawnictwa Artystów Malujących Ustami i Nogami „AMUN” to kolejna akcja SU, mająca na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób niepełnosprawnych, kształtowanie postawy solidarności z chorymi i potrzebującymi
naszego wsparcia.

 

e) Laleczka dla dzieci z Czadu -w roku szkolnym 2012/2013 Szkolne Koło PCK przystąpiło do akcji Unicef. Dochód  ze sprzedaży szmacianych laleczek, uszytych przez uczniów naszej szkoły zasilił konto Unicef. Jedna szmaciana laleczka to jedna szczepionka dla dziecka z Afryki, a być może to także jedno uratowane życie. Dziękujemy!

 

f) „Pielucha dla Malucha”w tym roku Samorząd Uczniowski zachęca do udziału w akcji “Pielucha dla malucha”.

Celem kampanii jest zbiórka pieluch jednorazowych i środków higienicznych dla najmłodszych. Zbiórka potrwa w szkole do 6 grudnia. Dary zostaną przekazane podopiecznym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” we Włocławku.

 

g)Gwiazdka dla Afryki” - to projekt UNICEF, w ramach którego uczniowie będą przygotowywać symboliczne prezenty dla maluchów z Sierra Leone. W wykonanych pudełeczkach owiniętych wstążeczką dzieci umieszczą karteczki z nazwami tego, co chciałyby, aby dotarło do Sierra Leone (szczepionki, lodówki do przechowywania lekarstw). Wszystkie prezenty zostaną wystawione w grudniu 2013r. podczas specjalnie zorganizowanej w szkole imprezy przedświątecznej, a zebrane pieniądze zostaną wpłacone na konto zbiórki otwartej na rzecz dzieci w Sierra Leone.

 

III Akcje profilaktyczne

a)    Aktywnie i Zdrowo – od 4 maja do 26 czerwca 2013r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie zrealizowano przedsięwzięcie „Aktywnie i zdrowo”. W ramach tej akcji uczniowie przygotowali w klasach zdrowe, wiosenne  kanapki, wyruszyli na wycieczkę do Muzeum Wsi Mazowieckiej, przygotowali prezentację o zdrowym odżywianiu i szkodliwości palenia papierosów.  W szkole dla rodziców, uczniów podstawówki i gimnazjum wystawiono przedstawienie profilaktyczne pt. „Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”.  Uczniowie uczestniczyli w konkursie na wiersz i plakat o zdrowym odżywianiu. Akcję kontynuujemy w tym roku -  7 listopada SU wyświetlił prezentację o „Zdrowym Śniadaniu”. Na wiosnę ruszamy z przyrządzaniem kanapek.

 

b)    „Śniadanie daje moc” – to akcja profilaktyczna, kontynuowana w tym roku m.in. przez przedszkolaków, wspierana przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniu nad Wisłą. Jej celem jest uczenie najmłodszych właściwych nawyków żywieniowych.

 

c)     „Rok Szkoły w Ruchu – w związku z „Rokiem Szkoły w Ruchu” Samorząd Uczniowski we współpracy  z Małym Samorządem Uczniowskim zachęca uczniów klas I-VI do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: „Ruch to zdrowie”. W ramach tego przedsięwzięcia 16 listopada zorganizowano szkolne rozgrywki sportowe.

 

 

d) „Żyj zdrowo i złym rzeczom mów nie” - w dniach od 23 września do 28 listopada 2013r. w naszej szkole zrealizowano przedsięwzięcie „Żyj zdrowo i złym rzeczom mów nie”. Celem działania było promowanie zdrowego stylu życia i  uświadomienie dzieciom negatywnych skutków płynących z uzależnień. Realizując to przedsięwzięcie w szkole zorganizowano klub śniadaniowy „ Śniadanie daje moc”, zaś w dniu 8 listopada został zorganizowany „Dzień Zdrowego Śniadania”, podczas którego przy współpracy z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowały zdrowe kanapki. W listopadzie na terenie szkoły zorganizowane zostały Dni Profilaktyki, przebiegające pod hasłem „Żyj zdrowo i złym rzeczom mów nie”, podczas których uczniowie obejrzeli  dwie prezentacje multimedialne: „Odżywiamy się zdrowo” i „Nikotyna albo Ty”, oraz występy Teatru Profilaktycznego „Maska” z Krakowa pt. „Małe co nieco Tygryska” i „Ostatni dzwonek”. Ponadto uczniowie brali udział w konkursach: „Zdrowy stworek” oraz „ Żyj zdrowo i złym rzeczom mów nie”.

 

 

IV. Własny rozwój uczniów:
a) Konkursy - co roku uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach (szkolnych i pozaszkolnych) plastycznych, przedmiotowych, muzycznych, sportowych i innych. Bardzo nas cieszy aktywność i osiągnięcia naszych uczniów. Sukcesy uczniów promujemy na stronie szkoły. Serdecznie gratulujemy odniesionych sukcesów i trzymamy kciuki za następne.

 

b) Imprezy i uroczystości szkolne –na początku każdego roku opracowujemy kalendarium imprez szkolnych. Oprócz stałych, zaplanowanych działań uczniowie realizują własne inicjatywy w porozumieniu z dyrektorem szkoły opiekunem SU, czy Radą Rodziców, np. Bal Szóstoklasisty, dyskoteki szkolne.

 

c) „Cała Polska czyta dzieciom” – p. Maria Bukowska zapoczątkowała akcję czytania dzieciom bajek przez dorosłych. Gośćmi przedszkolaków byli: dyrektor szkoły, rodzice, bibliotekarka, polonistka, ksiądz proboszcz, pielęgniarka środowiskowa. Najmłodszym czytają również systematycznie uczniowie z koła literackiego i bibliotecznego.

 

d)   Gazetka szkolna „Prymusek” powstała z myślą o dotarciu do wszystkich uczniów szkoły, ich rodziców i najbliższego środowiska. Artykuły są pisane przez uczniów dostępnym językiem i dotyczą życia szkoły, zadań profilaktycznych i wychowawczych. Dziękujemy zespołowi redakcyjnemu!

 

e)    „Chemistry in the kitchen” - czyli ciekawe doświadczenia chemiczne w domowym laboratorium – był wspólnym projektem członków koła językowego ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie i uczniów ze szkoły Kölcsey Ferenc Általános Iskola w Törökszentmiklós, Węgry. Przedsięwzięcie realizowane było od października 2012 r. i zostało zakończenie w marcu 2013 r.Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą czuć się dumni, ponieważ 28 października 2013r. otrzymaliśmy Europejską Odznaką Jakości eTwinning. Jest to wyróżnienie przyznawane wyłącznie raz w roku,     a jego uzyskanie jednoznacznie potwierdza jakość projektu na skalę europejską.

 

f)      Christmas cards” – w ubiegłym roku zapoczątkowaliśmy projekt eTwinning -wysyłania kartek świątecznych do szkół  z krajów UE. Akcję kontynuujemy! Członkowie koła językowego od grudnia 2013r. do lutego 2014r. będą realizować projekt międzynarodowy, który polega na przygotowaniu kartek świątecznych i prezentacji multimedialnych dotyczących tradycji bożonarodzeniowych w Polsce. Ponadto przedstawimy Polskę, Warszawę i miejscowość, w której uczeń mieszka, a także jego dom rodzinny i czas wolny.


V. Prawa i przywileje

a)    Twój szczęśliwy numerek – to przywilej uczniów wprowadzony na ich wniosek. Codziennie rano odbywa się losowanie "szczęśliwego numerka". Szukaj na tablicy Samorządu Uczniowskiego, czy przypadkiem Twój numer z dziennika nie został wylosowany. Tego dnia nie możesz być pytany. Jesteś zwolniony z pisania niezapowiedzianych sprawdzianów i sprawdzania Ci pracy domowej!

b)    Dzień bez sprawdzianów - 21 każdego miesiąca – na pamiątkę dnia nadania naszej szkole imienia jest wolny od sprawdzianów. Dzięki temu uczniowie zapamiętają datę związaną ze Świętem Szkoły.