Informacja z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie - I półrocze 2020/2021