Graniastosłupy

 

Graniastosłupy

 

Pole powierzchni całkowitej:    Pc = Pb + 2Pp
Objętość graniastosłupa:    V = Pp · H

 

Sześcian
sześcian
Pc = 6a2
V = a3

Prostopadłościan
prostopadłościan
Pc = 2ab + 2bc + 2ac
V = abc