Dzieci 6 - letnie w szkole

 

Szanowni Państwo Rodzice Dzieci 6-letnich!

Przed podjęciem decyzji „przedszkole czy szkoła” prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

DZIECKO MOŻEMY UZNAĆ ZA GOTOWE DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE JEŚLI SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:
1. Kompetencje poznawcze
2. Aktywność
3. Odporność emocjonalna
4. Sprawność psychomotoryczna

JAKI SZEŚCIOLATEK JEST PRZYGOTOWANY DO NAUKI W SZKOLE?

1. Ciekawy świata – często zadaje pytania, chętnie rozwiązuje zagadki,
2. Potrafi klasyfikować i szeregować,
3. Bez trudu komunikuje się werbalnie – mówi o swoich potrzebach, opowiada historyjkę obrazkową,
4. Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami – zaprasza do zabawy, pomaga innym, przewiduje ich zachowania,
5. Jest samodzielny – nie tylko w zakresie samoobsługi, ale także radzenia sobie z trudnościami, wykazuje inicjatywę, stara się osiągnąć cel,
6. Podejmuje uczenie się pod kierunkiem osoby dorosłej – zapamiętuje i wykonuje polecenia, zależy mu na doprowadzeniu pracy do końca,
7. Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym (łapie piłkę, buduje
z drobnych klocków, lepi figurki z plasteliny, prawidłowo trzyma ołówek, posługuje się prostymi narzędziami),
8. Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką czyli…
• słucha, ogląda książeczki dla dzieci,
• opowiada historyjkę obrazkową,
• układa układanki,
• dzieli zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby oraz łączy sylaby w wyraz,
• zna i stosuje liczebniki porządkowe,
• dodaje i odejmuje liczmany lub przedmioty.

KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY?

Gdy ma zaburzone procesy poznawcze
Gdy ma trudności emocjonalne
Zaburzona jest komunikacja
Jest niepełnosprawne

WAŻNE:
GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ DZIECKO OSIĄGA W PRZEDSZKOLU.
NAD OSIĄGNIĘCIEM DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ PRACUJE SIĘ W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWUJĄC WARUNKI DO POTRZEB DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO:

1) sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej),
2) w klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach, 3) dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną.

CZY DZIECKO GOTOWE DO SZKOŁY CZYTA I PISZE?
NIE. Sześciolatek w przedszkolu przygotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej – sześciolatek w szkole uczy się czytania, pisania i matematyki.

Najważniejsze umiejętności z tych obszarów przedstawia poniższa tabela:

Sześciolatek w przedszkolu:

Sześciolatek w I klasie uczy się:

 

–   wszystkich liter alfabetu

–   rozwija sprawność rąk (rysuje, wycina, lepi z plasteliny) przygotowuje się do   nauki pisania

– pisać   proste, krótkie zdania

– słucha   bajek, wierszy, opowiadań – rozwija swoje zainteresowania czytaniem i   pisaniem

– czytać   krótkie teksty

– dzieli   zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej   budowie

–   rozróżniać pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie oraz posługiwać się   nimi

– uczy się   odróżniać błędne liczenie od poprawnego, liczy z wykorzystaniem  konkretnych   przedmiotów

–   poprawnie liczyć (także wspak) do 20 oraz zapisywać liczby cyframi do 10

– podejmuje próby dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach

– sprawnie   dodawać i odejmować do 10 oraz zapisywać te działania

 

–   rozwiązywać zadania z treścią

–   dowiaduje się, na czym polega pomiar długości i poznaje proste sposoby   mierzenia np. krokami, stopa za stopą

– mierzyć   długość, posługując się np. linijką.
– porównywać długości obiektów

 

– ważyć   przedmioty

– poznaje   pory dnia, roku, dni tygodnia
i miesiące

-   zależności między porami roku a zjawiskami przyrody

 

–   korzystać z kalendarza, nazywa dni tygodnia i miesiące w roku

Niezależnie od tego, gdzie sześciolatek nabywa powyższe umiejętności, zalecaną formą zajęć w tym okresie są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe.