Dowożenie uczniów 2020-2021

  

Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020-2021

                                   

od   04 września 2020r.

 

 

 DOJAZDY  DO  SZKOŁY

 

 

Poniedziałek, wtorek, środa

 

 

I  trasa 6:40 Wierznica - Wylazłowo – Płonczyn – Mokowo – Mokowo (Skaszewo) - Chalin szkoła –  7:05

 

 

II trasa 7:05  Chalin szkoła –7:15 Trzcianka –Turza Wilcza–Mokówko–Mokowo–Chalin szkoła-7:40

 

 

III trasa  7:40 Chalin szkoła -7:50   Sobowo-Główina-Kamienica-Michałkowo – Chalin szkoła –  8:15

 

 

Czwartek, piątek

 

 

I  trasa     6:35  Sobowo - Główina - Kamienica  -  Michałkowo – Chalin szkoła –  7:00

 

 

II trasa   7:00  Chalin szkoła–7:10 Trzcianka-Turza Wilcza-Mokówko – Mokowo –Chalin szkoła -7:35

 

 

III trasa 7:35 Chalin szkoła–7:50 Wierznica-Wylazłowo–Płonczyn–Mokowo–Mokowo(Skaszewo)- Chalin szkoła -  8.15

 

 

 

ODJAZDY  ZE  SZKOŁY

 

Poniedziałek

                    I   trasa       13.05  Turza Wilcza - Mokówko – Mokowo (Skaszewo) - Wierznica

                     II  trasa      14.10  Michałkowo - Sobowo  - Główina - Kamienica

                     III  trasa     14.55  Turza Wilcza - Mokówko – Mokowo(Skaszewo)  -Wierznica

                     IV   trasa    15.55  Michałkowo - Sobowo  - Główina - Kamienica

 

Wtorek

                    I    trasa      13.05  Turza Wilcza - Mokówko – Mokowo (Skaszewo) - Wierznica

                     II   trasa      14.10  Michałkowo - Sobowo  - Główina - Kamienica

                     III  trasa      14.55  Turza Wilcza - Mokówko – Mokowo (Skaszewo) -Wierznica

                     IV  trasa      15.55 Michałkowo - Sobowo  - Główina - Kamienica

                    

 

Środa

                     I    trasa       12.10  Turza Wilcza - Mokówko – Mokowo - Wierznica

                     II   trasa      13.10  Michałkowo - Sobowo  - Główina - Kamienica

                     III  trasa      14.00  Turza Wilcza - Mokówko – Mokowo (Skaszewo) -Wierznica

                     IV  trasa      14.55  Michałkowo - Sobowo  - Główina – Kamienica

                      V  trasa       15.55 Turza Wilcza - Mokówko – Mokowo(Skaszewo)  -Wierznica

 

Czwartek

                     I    trasa        12.10  Michałkowo - Sobowo  - Główina - Kamienica

                   II   trasa       13.05  Turza Wilcza - Mokówko – Mokowo (Skaszewo) - Wierznica

                     III  trasa      14.10  Michałkowo - Sobowo  - Główina - Kamienica

                     IV  trasa      14.55  Turza Wilcza - Mokówko – Mokowo(Skaszewo)  -Wierznica

                     V   trasa       15.55  Michałkowo - Sobowo  - Główina - Kamienica

 

 

                    

Piątek

                    I     trasa     12.10  Michałkowo - Sobowo  - Główina - Kamienica

                    II    trasa    13.05  Turza Wilcza - Mokówko – Mokowo(Skaszewo)  - Wierznica

                    III   trasa    14.10  Michałkowo - Sobowo  - Główina - Kamienica

                    IV   trasa    14.55 Turza Wilcza - Mokówko – Mokowo (Skaszewo) - Wierznica

                     V   trasa     15.55 Michałkowo - Sobowo  - Główina - Kamienica