Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 

 

                       

 2 stycznia 2020

 Dzień wolny od zajęć

edukacyjno-wychowawczych

  3 stycznia 2020

Dzień wolny od zajęć

edukacyjno-wychowawczych

12 czerwca 2020

Dzień wolny od zajęć

edukacyjno-wychowawczych