Czym skorupka za młodu...?

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają


Dziecko krytykowane- uczy się potępiać.

Dziecko otoczone wrogością- uczy się agresji.

Dziecko żyjące w strachu- uczy się lękliwości.

Dziecko doświadczające litości- uczy się rozczulać nad sobą.

Dziecko wyśmiewane- uczy się nieśmiałości.

Dziecko otoczone zazdrością- uczy się zawiści.

Dziecko zawstydzane- uczy się poczucia winy.

Dziecko zachęcane- uczy się wiary w siebie.

Dziecko otoczone wyrozumiałością- uczy się cierpliwości.

Dziecko chwalone- uczy się wdzięczności.

Dziecko akceptowane- uczy się kochać.

Dziecko otoczone aprobatą- uczy się lubić siebie.

Dziecko darzone uznaniem- uczy się, że dobrze mieć cel.

Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić- uczy się hojności.

Dziecko traktowane uczciwie- uczy się prawdy i sprawiedliwości.

Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa- uczy się ufności.

Dziecko otoczone przyjaźnią- uczy się radości życia.

Jeżeli żyjesz w spokoju, Twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.

 

 

W jakim otoczeniu żyje Twoje dziecko?