Chalin

 

Chalin jest jedną z najstarszych osad Ziemi Dobrzyńskiej.  Wzmianka o Chalinie znajduje się w dokumencie zatwierdzającym własność Chalina i Świerczyna przez Władysława i Kazimierza - książąt kujawskich. Dokument ten nosi datę - 1282 rok. W czasach Jagiellonów w Chalinie mieszkała drobna szlachta zagrodowa, używająca przydomków: Niemsta i Bodzanta. Słownik Ziem Królestwa Polskiego podaje o Chalinie, że istniała tu gorzelnia i browar oraz cegielnia. Zabudowań murowanych - 5, drewnianych - 27. W roku 1827 było w Chalinie 32 domów. Chalin to wieś rozciągająca się na południowo - wschodnim brzegu jeziora chalińskiego, którego długość wynosi 3 km. W 1825 roku Sylwester Chełmicki, właściciel majątku Chalin, wybudował drewniany dwór w stylu klasycyzmu wiejskiego z dachem polskim łamanym. W czasach zaborów Chalin był siedzibą władz gminnych. Ostatnim właścicielem majątku ziemskiego był dziedzic Zieliński, który w okresie międzywojennym  był posłem na Sejm z Ziemi Płockiej. W czasie II wojny światowej Chalin wcielono do Rzeszy. 21 stycznia 1945 roku wieś została wyzwolona przez oddziały II Frontu Białoruskiego. W Chalinie istniał wybudowany w połowie XIX stulecia, wiatrak jako młyn na potrzeby okolicznej ludności. Do czasu reformy administracyjnej w 1975 roku była tutaj siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej.

 

Chalin leży przy trasie Włocławek - Sierpc, w odległości 30 km od Włocławka, 28 km od Lipna, 28 km od Sierpca i 29 km od Płocka. Jest wsią malowniczo położoną nad jeziorem Chalińskim. Pobliskie lasy oraz park podworski stwarzają warunki dla rozwoju bogatej fauny i flory. Jest to miejscowość do bardzo spokojnego i zdrowego bytowania, na co na pewno w dużej mierze przyczyniają się mieszkańcy tych okolic, słynący z życzliwości i gościnności.

 


View Moja miejscowość Chalin in a larger map

 

Jezioro Chalińskie