Cechy podzielności liczb

 

Cechy podzielności liczb

 


Liczba jest podzielna przez 2,jeżeli w rzędzie jedności ma cyfrę:0, 2, 4, 6, lub 8.

 

Przykłady: 24, 506, 1002, 99990

 


Liczba jest podzielna przez 3,jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 3.

 

Przykłady:
42  -   4+2 = 6 i 6 =2· 3
783  -  7+8+3=18 i 18=6 · 3

 

 

 

Liczba jest podzielna przez 4,jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.
Przykłady: 116, 340, 2036

 

 

 

Liczba jest podzielna przez 5,jeżeli w rzędzie jedności ma cyfrę 0 lub 5.
Przykłady: 30, 785, 1090

 

 

 

Liczba jest podzielna przez 6, gdy równocześnie dzieli się przez 2 i przez 3
Przykłady:
138 - ostatnia cyfra świadczy o podzielności przez 2,a suma cyfr 1+3+8=12 jest podzielna przez 3

 

 

 

Liczba jest podzielna przez 9,jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9.
Przykłady:
8784  - 8+7+8+4 = 27 i 27 = 3 · 9
909   - 9 + 0 + 9 = 18 i 18 = 2 · 9

 

 

 

Liczba jest podzielna przez 10, gdy w rzędzie jedności ma 0.
Przykłady: 2740, 760, 2290

 

 

 

Liczba jest podzielna przez 15, gdy jednocześnie dzieli się przez 5 i przez 3.
Przykład:
105 - jest zakończona cyfrą pięć, czyli dzieli się przez 5, a jej suma cyfr dzieli się przez 3, czyli jest podzielna przez 3. Liczba dzieli się przez 15.

 

 

 

Liczba jest podzielna przez 25, jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę: 25, 50, 75 lub są zerami.

 

Przykłady: 1300, 250, 975, 67025

 

 

 

Liczba jest podzielna przez 100, jeżeli jest zakończona dwoma zerami.
Przykłady: 1400, 79900, 200600